HOMECATH

Hidrofilik Üriner SondaKatalogu İndir
HOMECATH
Hidrofilik Üriner Sonda
  • TEMİZ
  • ARALIKLI
  • KATETERİZASYON

Mesanesini boşaltamayan hastaların güvenli ve kontrollü bir şekilde mesanesindeki idrarı boşaltması TAK (Temiz aralıklı kateterizasyon) olarak adlandırılır.

İşlem bir kateter yardımı ile mesaneye girilerek yapılır ve mesane boşaltılır. Son derece kolay ve güvenilir bir yöntemdir.

Günlük yaşamın kesintisiz devamını sağlar, hasta kateterini kendisi ile beraber her yere götürebilir. 

Homecath yüzeyinde hidrofilik özelliğini veren polivinil prolidon (PVP) ile kaplıdır. Kateterin gövdesi medikal PVC ile üretilmiştir.

Kateter yüzeyindeki jel , toksit olmayan bir yapıda olup , insan sağlığına dosttur.

Yüzeyindeki jel, suyu seven bir yapıda olduğu için suyu yüzeyinde uzun süre tutar.

Üretrada travma ve enfeksiyondan uzak bir yaşam için EN UYGUN KATETERDİR.

 

HOMECATH HİDROFİLİK SONDA
Hidrofilik Üriner Kateter, yüzeyinin çapraz bağlı PVP (Polivinilpirolidon) ile kaplandığı PVC (Polivinil klorür)’den yapılmış bir kullanımlık kateterdir. Ftalat ve lateks içermez. Yüzeyde bulunan hidrofilik kaplama su ile temas ettiğinde yüzeyinde suyu tutarak kayganlık sağlar. Bu doğal kayganlık kateterin uygulanmasını kolaylaştırır.
HOMECATH SU SOKETLİ HİDROFİLİK SONDA
Homecath Hidrofilik Kateter biyouyumludur. Kateterin gövdesi medikal PVC' dir ve PVP ile kaplanmıştır. Pürüzsüzlük kateter ve üretral mukoza arasındaki sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır ve uzun vadeli hasar riskini en aza indirir.
HOMECATH KULLANIMA HAZIR HİDROFİLİK SONDA
Temiz Aralıklı Kateterizasyon uygulaması, nörojen mesaneli ve işeme disfonksiyonlu hastaların uzun dönem sonda kullanımında yaşam kalitesini yükseltmiştir. TAK tekniği hidrofilik sondaların kullanılmasıyla üretra irritasyonunu da engellemektedir. Homecath Kullanıma Hazır Hidrofilik sonda Dehp free PVC medikal tüp yüzeyinin Povinilprolidon kaplanmasıyla çok daha sağlıklı kaygan özelliği ile anında kullanıma hazır hidrofilik sondadır. Hasta sağılığı ve konforu hedeflenen Homecath kullanıma hazır hidrofilik sonda ambalaj ve paketlemesiylede benzer ürünlerden kulvarında öncü olmuştur. Alümünyum folyo ambalajının içindeki steril su haznesinde bulunan sonda kullanıcının ambalajı açtığı an kullanıma hazırdır. Homecath Kullanıma Hazır Hidrofilik Sonda Dehp Free PVC Medikal tüp'ten üretilmiştir.

- Ambalaj açılır açılmaz kullanıma hazırdır
- Ortam koşulları ne olursa olsun kullanıcıya hijyenik kullanım sağlar
- Yüksek osmolite
- Kullanımı en kolay hidrofilik sonda
- Kullanım sırasında üretra irritasyonu yapmaz