İNTRAOSSEÖZ İNFÜZYON İĞNESİ

Kemik İçi İnfüzyon İğnesiKatalogu İndir
İNTRAOSSEÖZ İNFÜZYON İĞNESİ
Kemik İçi İnfüzyon İğnesi

• İntraosseous İnfüzyon İğnesi acil durumlarda, şok ya da bilinç kaybı olan hastalarda intravenöz (İV) yol açılamadığında kemik içi infüzyon sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
• Hızlı, güvenilir ve kontrollü giriş için alternatif bir uygulamadır.
• ACLS (Advanced Cardiac Life Support) kapsamında IV ve santral venöz uygulamalara eş düzeyde tutulmaktadır.
• İlaç, kan ve sıvılar venöz sisteme saniyeler içinde ulaşır.
• Paramedik ve ilk yardımcılar tarafından da uygulanabilir.
• Hastane dışında kullanıma uygundur.
• Mükemmel uç dizaynıyla işlem zorlanmadan saniyeler içerisinde gerçekleşir.