DEXELL-VUR

(VUR) Tedavisine Yönelik Enjekte Edilebilir İmplant

DEXELL VUR hayvansal kökenli olmayan dekstranomer-mikropartiküller ve çapraz bağlı hyaluronik asit süspansiyonundan oluşan steril, viskoz bir jeldir. Vezikoüreteral reflü tedavisine yönelik biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilen bir implanttır.

DEXELL VUR vezikoüreteral reflü (VUR) tedavisi için üreteral submukozaya enjeksiyon yoluyla geçici hacim ikamesi için endikedir.

Enjeksiyon yalnızca profesyonel, deneyimli kullanıcılar tarafından yapılmalıdır. Yetişkinlere ve çocuklara vezikoüreteral reflü tanısı konur (derece I-V).

Tedavi aseptik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Dexell Nasıl Kullanılır?

İğneden fizyolojik salin solüsyonunu akıtın.

İğneyi şırıngaya sıkıca sabitleyin.

Jeli iğnenin ucunda bir damlacığın görülebileceği bir noktaya kadar enjekte ederek iğnedeki havayı çıkarın.

Ürün enjeksiyon bölgesine bir iğne vasıtasıyla sokulur.

Antialerjenik

Biyouyumlu

İmmünojenik olmayan

Mikropartiküller

Özellikler

VUR'un derhal düzeltilmesi.

Yüksek başarı oranı.

Minimal invaziv.

Biyobozunur-biyouyumlu.

Alerjik değildir.

Sert olmayan mikroküreler.